Общинска избирателна комисия Септември


РЕШЕНИЕ
№ 243
Септември, 27.09.2020

ОТНОСНО: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на Община Септември.

Съгласно чл. 220 от Изборния кодекс, когато в 20:00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретаря на СИК установяват техния брой и самоличност.

 

По информация от всички 32 избирателни секции на територията на Община Септември  към  20:00 часа изборите във всички тези секции са приключили.

 

Предвид изложеното и с единодушните гласове на всички присъстващи ОИК Септември

 

Р Е Ш И:

 

Обявява края на изборния ден за гласуване в частичен избор за кмет на община Септември, проведен на 27.09.2020 г.

 

Решението на ОИК Септември подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от днес.

 

Препис от решението да се изложи на информационното табло и на интернет страницата на  Общинска избирателна комисия - Септември.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Атанасова Близнакова

 

 

СЕКРЕТАР: Васил Стефанов Мезов

Председател: Виолета Атанасова Близнакова

Секретар: Васил Стефанов Мезов

* Публикувано на 27.09.2020 в 23:24 часа

Календар

Решения

  • № 245 / 28.09.2020

    относно: Вземане Решение за приключване на работата на Изчислителен пункт при ОИК-Септември.

  • № 244 / 28.09.2020

    относно: Избиране на кмет на община.

  • № 243 / 27.09.2020

    относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на Община Септември.

всички решения