№ 244 / 21.05.2018

ОТНОСНО : Определяне на трима представители на ОИК за предаване на първите екземпляри от протоколите на СИК и ОИК и другите книжа от проведените частични местни избори за кмет на кметство Семчиново, Община Септември на 20.05.2018 г. в ЦИК и определяне на време и начин за предаване на протоколите и книжата в ЦИК.

№ 243 / 21.05.2018

ОТНОСНО : Обявяване за избран Кмет на кметство Семчиново, община Септември

№ 242 / 20.05.2018

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на Община Септември за частични местни избори за кмет на кметство Семчиново, Община Септември на 20.05.2018 г.

№ 241 / 19.05.2018

ОТНОСНО : Вписване на представители на политически партии и инициативни комитети в публичния регистър на ОИК Септември

№ 240 / 19.05.2018

ОТНОСНО : Произнасяне по постъпилите заявления за регистрация на застъпници на кандидатски листи за частичните избори за кмет на кметство Семчиново, община Септември на 20 май 2018 г.

№ 239 / 19.05.2018

ОТНОСНО : Произнасяне по постъпилите заявления за регистрация на застъпници на кандидатски листи за частичните избори за кмет на кметство Семчиново, община Септември на 20 май 2018 г.

№ 238 / 19.05.2018

ОТНОСНО : Определяне на членове от състава на ОИК Септември за разпределяне на изборни книжа, бюлетини и материали за частичните избори за кмет на кметство Семчиново, община Септември на 20 май 2018 г.

№ 237 / 16.05.2018

ОТНОСНО : Определяне на двама упълномощени представители от различни партии или коалиции, които ще получат хартиените бюлетини за частичните избори за кмет на кметство с. Семчиново, община Септември на 20 май 2018 г.

№ 235 / 04.05.2018

ОТНОСНО : Утвърждаване на предпечатен образец на бюлетина за частични местни избори на кмет на кметство с. Семчиново, община Септември на 20 май 2018 г. и одобряване на тиража на бюлетините за частични местни избори на кмет на кметство с. Семчиново, община Септември на 20 май 2018 г.

№ 234 / 29.04.2018

ОТНОСНО : Обявяване на кандидатите за кмет за частични местни избори за кмет на кметство село Семчиново, община Септември на 20.05.2018 г.

№ 233 / 24.04.2018

ОТНОСНО : Определяне на поредните номера в бюлетината на независимите кандидати за участие в частичните местни избори за кмет на кметство Семчиново на 20 май 2018 г.

№ 232 / 24.04.2018

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет издигнат от ПП „Движение за права и свободи” за участие в частичните местни избори за кмет на кметство Семчиново на 20 май 2018 г.

№ 231 / 24.04.2018

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет издигнат от Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Пламен Велев Темелков, ЕГН 7101243423, за участие в частични местни избори на 20.05.2018 г. за кмет на кметство Семчиново, община Септември, за участие в частичните местни избори за кмет на кметство Семчиново на 20 май 2018 г.

Календар

Решения

  • № 244 / 21.05.2018

    относно: Определяне на трима представители на ОИК за предаване на първите екземпляри от протоколите на СИК и ОИК и другите книжа от проведените частични местни избори за кмет на кметство Семчиново, Община Септември на 20.05.2018 г. в ЦИК и определяне на време и начин за предаване на протоколите и книжата в ЦИК.

  • № 243 / 21.05.2018

    относно: Обявяване за избран Кмет на кметство Семчиново, община Септември

  • № 242 / 20.05.2018

    относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на Община Септември за частични местни избори за кмет на кметство Семчиново, Община Септември на 20.05.2018 г.

всички решения