Общинска избирателна комисия Септември


РЕШЕНИЕ
№ 225
Септември, 16.09.2020

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на ПСИК и разпределение на длъжностите на територията на община Септември, за частичен избор за кмет на Община на 27 септември 2020 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. СЕПТЕМВРИ

Град Септември, ул."Александър Стамболийски" № 37А

GSM:0888587505 email: [email protected]

 

 

РЕШЕНИЕ 225-ЧМИ /16.09.2020 г.

от заседание на ОИК гр. Септември

 

 

            ОТНОСНО: Назначаване на членовете на ПСИК и разпределение на длъжностите на територията на община Септември, за частичен избор за кмет на Община на 27 септември 2020 г.

            Постъпило е предложение от кмета на община Септември с вх. № 390 / 15.09.2020 г., относно назначаване на ПСИК на територията на община Септември за частичен избор за кмет на Община Септември на 27 септември 2020 г. Към предложението е приложен протокол за проведени консултации и постигнато съгласие от представителите на партиите и коалициите регистрирани за участие в изборите.

            С оглед изложеното, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, след обсъждане, Общинската избирателна комисия - гр. Септември,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава съставите на ПСИК на територията на община Септември за частичен избор за кмет на Община Септември на 27 септември 2020 г., както следва

 

Секция: 132900031

ПП/КП

Длъжност

Три имена

1

ГЕРБ

председател

Драгина Николаева Златкова

2

ОП

зам.председател

Мария Атанасова Пройкина

3

БСП

секретар

Иванка Георгиева Иванова

4

ДПС

член

Красимир Марков Стаменов

5

ВОЛЯ

член

Иванка Василева Зеленгорова

 

Секция: 132900032

ПП/КП

Длъжност

Три имена

1

ГЕРБ

председател

Дарина Неделчева Анчева

2

ОП

зам.председател

Ангел Иванов Ръжанков

3

БСП

секретар

Величка Георгиева Каракушева

4

ДПС

член

Гюлденис Неждет Шериф

5

ВОЛЯ

член

Екатерина Георгиева Михайлова

 

Решението на ОИК Септември подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от днес.

 

Препис от решението да се изложи на информационното табло и на интернет страницата на Общинска избирателна комисия - Септември.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Атанасова Близнакова

 

СЕКРЕТАР: Миглена Любенова Дачева

Председател: Виолета Атанасова Близнакова

Зам. председател: Миглена Любенова Дачева

* Публикувано на 16.09.2020 в 18:04 часа

Свързани решения:

237/25.09.2020

Календар

Решения

  • № 245 / 28.09.2020

    относно: Вземане Решение за приключване на работата на Изчислителен пункт при ОИК-Септември.

  • № 244 / 28.09.2020

    относно: Избиране на кмет на община.

  • № 243 / 27.09.2020

    относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на Община Септември.

всички решения