03.11.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 03.11.2023г. от 18:00 часа

01.11.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 01.11.2023г. от 18:00 часа

30.10.2023

Съобщение

ОИК Септември публикува списък А и списък Б за класиране на кандидатите в кандидатските листи на партиите и коалициите, които имат представители в Общински съвет Септември, според броя на преференциите и подреждането на кандидатските листи.

Спрвка за класиране на кандидатите в кандидатските листи за общински съветници

29.10.2023

Избирателна активност

ОИК - Септември Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
 1 2 3 4 5 6 7
ОБЩИНА Септември       11,00 часа 16,00 часа 20,00 часа
брой 31 31 21172 3900  8529  10912
%       18,42%  40,28%  51,54%

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 27.10.2023г. от 18:00 часа

26.10.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 26.10.2023 г. от 18:00 часа

24.10.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 24.10.2023г. от 18.00 часа

20.10.2023

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК

Линк за достъп чрез интернет браузър: https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

20.10.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 20.10.2023 г. от 18:00 часа.

20.10.2023

ДОПЪЛНИТЕЛНИ дистанционни обучения за работа с машина за гласуване

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 13:00 до 13:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 816 812 952
Passcode: Akkzdi

 

2.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 13:00 до 13:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 339 978 947 042
Passcode: KbC7Pn

 

 

19.10.2023

Съобщение

Уважаеми избиратели, със Заповед № 1939/09.10.2023 г. на Кмета на Община Септември са определени избирателните секции на територията на Община Септември, които са с осигурени условия за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в предвижването, както следва:

Секция № 132900005 – гр. Септември, Клуб на пенсионера, бул. „България” № 77

Секция № 132900011 – с. Варвара, Ритуална зала, ул. „Първа” № 21

Секция № 132900018 – с. Виноградец, Дом на лозаря /малка зала/, ул. „Първа” № 47

Избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат могат да правят заявки за осигуряване на транспорт, до 29 октомври включително от 07:00 ч. до 19:30 ч., на телефони 0884 48 30 44 и 0884 48 30 55 и на адрес: гр. Септември, ул. „Ал. Стамболийски” № 37А в Общинския център.

 

ОИК Септември

19.10.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 19.10.2023 г. от 18:00 часа.

18.10.2023

Дистанционни обучения за работа с машините за гласуване организирано от „СИЕЛА НОРМА“ АД

Онлайн обучението за работа с машина за гласуване може да бъде осъществявано на следните линкове:

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 


 

2.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 


 

3.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp 


 

 

16.10.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии, назначени за провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. на територията на община Септември, както следва:

 

На 25.10.2023 г. /сряда/ от 18:00 часа в залата на Общински театър „Възраждане” гр. Септември.

16.10.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 16.10.2023 г. от 18:00 часа.

16.10.2023

Съобщение

ОИК Септември уведомява, Членовете на Секционните избирателни комисии, назначени за провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. на територията на община Септември, че могат да преминат дистанционно обучение за работа с машина за гласуване посредством Microsoft Teams, както следва:

 

 1. На 18.10.2023 г. /сряда/ от 18:00 часа;

 

 1. На 21.10.2023 г. /събота/ от 16:00 часа;

 

 1. На 26.10.2023 г. /четвъртък/ от 19:00 часа.

Желаещите да преминат обучението, трябва да представят в ОИК Септември e-mail.

13.10.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 13.10.2023г. от 17.30часа

11.10.2023

Съобщение

08.10.2023

Заседание

Общинска избирателна комисия Септември ще проведе заседание на 08.10.2023 г. от 17:00 ч.

02.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Септември ще проведе заседание на 02.10.2023 г. от 18:00 ч.

26.09.2023

Заседание

Общинска избирателна комисия Септември ще проведе заседание на 26.09.2023 г. от 19:00 ч.

25.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Септември ще проведе заседание на 25.09.2023 г. от 18:00 ч.

24.09.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 24.09.2023 г. от 17:00 часа.

23.09.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 23.09.2023 г. от 17:30 ч.

18.09.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 18.09.2023 г. от 18:30 часа.

15.09.2023

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 15.09.2023 г. от 18:30 часа.

11.09.2023

Съобщение

Председателят на ОИК Септември свиква заседание на 11.09.2023 г. от 18:30 часа, което ще се проведе в сградата на Народно Читалище "Отец Паисий - 1910" гр. Септември, с адрес: гр. Септември, бул. "България" № 148

09.09.2023

Съобщение

ОИК ще проведе заседание на 09.09.2023 г. от 17:45

09.09.2023

Срокове за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции

Участниците в изборите могат да подават документи за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК Септември за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., считано от 09:00 часа на 15.09.2023 г.

ОИК Септември приема документи за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК Септември за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. до 17:00 часа на 18.09.2023 г.

Документите се приемат в сградата на Народно Читалище “Отец Паисий - 1910” - гр. Септември, на първи етаж в коридора, на адрес: гр. Септември 4490, бул. „България” № 148 /старото кино/, където заседава ОИК Септември.

09.09.2023

Срокове за регистрация на инициативни комитети

Участниците в изборите могат да подават документи за регистрация на инициативни комитети в ОИК Септември за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., считано от 09:00 часа на 11.09.2023 г.

ОИК Септември приема документи за за регистрация на инициативни комитети в ОИК Септември за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. до 17:00 часа на 18.09.2023 г.

Документите се приемат в сградата на Народно Читалище “Отец Паисий -1910” - гр. Септември, на първи етаж в коридора, на адрес: гр. Септември 4490, бул. „България” № 148 /старото кино/, където заседава ОИК Септември.

09.09.2023

Приемно време

Приемното време на Общинската избирателна комисия Септември, през активния период за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. ще бъде всеки календарен ден от 09:00 до 17:00 ч. в сградата на Народно Читалище "Отец Паисий -1910" с адрес: гр. Септември, бул. "България" № 148 /старото кино/.

 

09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Септември встъпи в правомощията си за изборите за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2003 г., считано от 09.09.2023 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 162-МИ / 05.11.2023

  относно: Определяне на сграда, място и начин за обявяване на Решенията на ОИК Септември след седмия ден от обявяване на резултатите от изборите на втори тур за кметове на 5 ноември 2023 г.

 • № 161-МИ / 05.11.2023

  относно: Вземане на Решение за приключване на работата на Изчислителен пункт при ОИК Септември

 • № 160-МИ / 05.11.2023

  относно: Упълномощаване на трима представители на ОИК Септември, които да предадат избирателните списъци от втори тур на изборите за кметове на 05 ноември 2023 г., в ГД „ГРАО” ТП Пазарджик

всички решения