20.04.2018

Съобщение

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на комисията на 24.04.2018г. от 17:00ч.

19.04.2018

Съобщение

ОИК Септември свиква редовно заседание на 19.04.2018г. от 17ч.

 

26.03.2018

Съобщение

ОИК Септември свиква редовно заседание на 29.03.2018 г. от 17:00 часа.

04.12.2017

Съобщение

Списъци А и Б са прикачени към Решение № 217/04.12.2017 г. на ОИК Септември

12.10.2017

Съобщение

ОИК СЕПТЕМВРИ ще проведе извънредно заседание на 13.10.2017 от 17:00часа.

05.06.2017

Съобщение

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на комисията на 06.06.2017 г. от 17:00 часа.

29.05.2017

Съобщение

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на комисията на 01.06.2017 г. от 17:00 часа.

27.05.2017

Съобщение

ОИК Септември ще проведе следващото си заседание на 29.05.2017г. от 17:00 часа.

27.05.2017

Съобщение

Приемното време на комисията ще бъде от 09:00 ч. до 17:00 ч. всеки ден в сградата на Община Септември на втория етаж в стая 7. Срока за подаване на  заявленията за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети  в ОИК е до 17:00 часа на 01.06.2017г.

25.05.2017

Съобщение

На 27.05.2017г. от 10:00 часа Общинската избирателна комисия - Септември ще проведе заседание.

31.10.2015

Сканирани протоколи на ОИК и СИК

Сканирани протоколи от изборите за кмет на община Септември

Сканирани протоколи от изборите за общински съвет на община Септември

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Ковачево, община Септември

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Бошуля, община Септември

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Ветрен, община Септември

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Виноградец, община Септември

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Симеоновец, община Септември

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Злокучене, община Септември

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Лозен, община Септември

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Варвара, община Септември

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Семчиново, община Септември

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Славовица, община Септември

Сканирани протоколи от изборите за кмет на кметство Карабунар, община Септември

30.10.2015

Относно протоколите на СИК

ОИК Септември уведомява всички членове на СИК ,че попълването на протоколите за втори тур на изборите за кмет на кметство, който ще се проведе на 01.11.2015г., ще се извършва по указания в приложението начин.

Приложение

21.10.2015

Съобщение

20.10.2015

Съобщение

Председателя на ОИК Септември свиква редовни заседания на комисията за 21.10.2015 г. от 17:00 часа, за 22.10.2015 г. от 17:00 часа и за 23.10.2015 г. от 17:00 часа.

19.10.2015

Съобщение

Председателят на ОИК Септември насрочва заседание на общинската избирателна комисия за 19.10.2015г. от 17.00ч. при следния дневен ред:промяна в членовете на СИК на партия ГЕРБ.решаване на текущи организационни въпроси.

14.10.2015

Съобщение

ОИК Септември уведомява всички заинтересувани, че обучението на Секционните избирателни комисии ще се проведе на 19.10.2015 г. от 18:00 часа в залата на Младежки дом в гр. Септември, бул. „България” № 147.

13.10.2015

Съобщение

Председателят на ОИК Септември насрочва заседание на общинската избирателна комисия за 13.10.2015 г. от 17:00 часа при следния дневен ред: Решаване на текущи въпроси.

13.10.2015

Съобщение

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация и списъците се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр. Списъкът се представя задължително и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация.

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

07.10.2015

Съобщение

Председателят на общинската избирателна комисия гр.Септември насрочва заседание на комисията за 07.10.2015г от 17.00часа.Дневният ред на заседанието е следният:

1.Обсъждане на постъпили жалби.

2.Решаване на текущи организационни въпроси.

30.09.2015

Съобщение

Председателят на ОИК Септември насрочва заседание на общинската избирателна комисия за 01.10.2015 г. от 17:00 часа при следния дневен ред: одобряване на графичния файл с образец на бюлетините за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

27.09.2015

График на дежурствата

График на дежурствата в ОИК Септември

от 09:00 часа на 27.09.2015 година до 09:00 часа на 28.09.2015 година - Мануел Манчев - телефон за връзка 0888587505;

от 09:00 часа на 28.09.2015 година до 09:00 часа на 29.09.2015 година – Стоян Дамянов - тел. 0888587505;

от 09:00 часа на 29.09.2015 година до 09:00 часа на 30.0902015 година – Павлина Чеширова - тел. 0888587505;

от 09:00 часа на 30.09.2015 година до 09:00 часа на 01.09.2015 година – Петьо Бойчинов - тел. 0888587505;

от 09:00 часа на 01.09.2015 година до 09:00 часа на 02.10.2015 година – Владимира Бояджийска - тел. 0888587505;

от 09:00 часа на 02.10.2015 година до 09:00часа на 03.10.2015 година – Наталия Тряскова - тел. 0888587505;

от 09:00 часа на 03.10.2015 година до 09:00часа на 04.10.2015 година – Мануел Манчев - тел. 0888587505;

27.09.2015

поредни номера

ОИК Септември уведомява, че поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване при провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. са, както следва

№ 1     НАРОДЕН СЪЮЗ

№ 2     РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

№ 3     Съюз на патриотичните сили ”ЗАЩИТА”

№ 4     Инициативен комитет за издигане на Николай Борисов Николов

№ 5     БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)

№ 6     БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

№ 7     ПП НОВОТО ВРЕМЕ

№ 8     Политически клуб „Екогластност”

№ 9     ПП ГЕРБ

№ 10   Движение за права и свободи-ДПС

№ 11   ПП АТАКА

№ 12   ПП България без цензура

№ 13   ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ

№ 14   Коалиция ПЕТЪР БОШЕВ за развитие на община Септември-ПП ”Обединени земеделци”,ПП ”АБВ”(Алтернатива за Българско възраждане)” ПП ”Движение 21”,ПП „ВМРО-Българско национално движение”

№ 15   Българска Социалдемокрация

№ 16   Местна Коалиция „Загорово 2015”

№ 17   Политическа партия Движение Напред България

26.09.2015

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 27.09.2015 г. от 15:00 часа при дневен ред: Взимане на решение за назначаване на членовете на СИК, взимане на решение за приемане на образец на бюлетините за участие в изборите, взимане на решение за определяне на график на двадесет и четири часови дежурства за периода до отпечатването на бюлетините, разни.

19.09.2015

Теглене на жребий за поредните номера на партиите в бюлетините

Общинската избирателна комисия уведомява всички заинтересовани, че тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за вписване в бюлетинитеза гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. ще се проведе на 22.09.2015 г. от 16:00 часа в сградата на Общината на ул. "Ал. Стамболийски" № 37 А на първи етаж в заседателната зала на общински съвет, съгласно Решение № 72 на ОИК.
18.09.2015

Съобщение

Председателя на ОИК гр. Септември свиква заседание на избирателната комисия на 19.09.2015г. от 16:00ч.

Дневен ред: приемане на решения за регистриране на кандидати за кметове на кметства и общински съветници, постъпили на съответния ден; Решаване на текущи организационни въпроси.

16.09.2015

Съобщение

ОИК Септември указва на представителите на партиите, коалициите, инициативните комитети и местните коалиции, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатските листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXCEL формат, съдържащ следните реквизити:

1. номер по ред;

2. ЕГН;

3. собствено име.

4. бащино име.

5. фамилно име.

6. наименованието /абревиатурата/ на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатска листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заяьвен за регистрация като независим;

7. общината, където е заявен за регистрация кандидата;

8. населеното място, където е заявен за регистрация кандидата /колоната се попълва само за кандидатите за кметове на кметства/;

Крайният срок за подаване, респективно  приемане на документите за регисграция на кандидатските листи е 22.09.2015 г. 18:00 часа.

 

 

 

16.09.2015

Съобщение

ОИК Септември указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатските листи е необходимо да приложат и копия от личните документи на всеки кандидат за проверка. След извършване на проверката копията от документите ще бъдат върнати.
14.09.2015

Съобщение

ОИК Септември уведомява, че всички документи за регистрация за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., които са подадени в ОИК са обработени, постановени са Решения, като издадените Удостоверения могат да бъдат получавани по всяко време в рамките на работния ден в канцеларията на ОИК Септември.

13.09.2015

Съобщение

ОИК Сепетмври уведомява, че всички документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети постъпили в ОИК до 17:00 часа на 12.09.2015 г. са обработени, постановени са Решения и издадените удостоверения за регистрация в ОИК могат да бъдат получени по всяко време в рамките на работния ден в канцеларията на ОИК.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 11 септември 2015 г. е насрочено за 15:00 ч

11.09.2015

Съобщение

Председателя на ОИК гр. Септември свиква заседание на избирателната комисия на 12.09.2015г. от 17:00ч ,на 13.09.2015г от 17:00ч. и на 14.09.2015 от 17:00ч.

Дневния ред и за трите заседания се определя: приемане на решения за регистрации на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, постъпили на съответния ден; Решаване на текущи организационни въпроси.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 247 / 12.04.2019

  относно: Вземане на Решение по чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 458 от ИК

 • № 246 / 25.03.2019

  относно: Вземане на Решение по чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник.

 • № 245 / 12.11.2018

  относно: Вземане на Решение по чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

всички решения