№ 296 / 24.08.2023

ОТНОСНО : Обявяване за избран за общински съветник в Община Септември следващия в листата на Коалиция „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”

№ 248 / 18.08.2021

ОТНОСНО : Вземане на решение за изпращане на ЦИК доказателство, че Решение № 246/08.02.2021 г. на ОИК Септември е влязло в сила

№ 247 / 12.04.2021

ОТНОСНО : Обявяване за избран за общински съветник в Община Септември следващия в листата на Местна коалиция „БСП за България”

№ 246 / 08.02.2021

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на Димитър Крумов Христосков, обявен за избран за кмет на село Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик.

№ 194 / 15.06.2020

ОТНОСНО : 1. Обсъждане на Искане до ОИК Септември за предоставяне на информация от разследващ орган. 2. Обсъждане и вземане на решение за отговор по Молба по адм. дело № 2025/2020 г. по описа на ВАС, за допълване на Решение № 3257/2020 г., постановено по адм. дело № 2025/2020 г. по описа на ВАС в частта за разноските, депозирана от Местна Коалиция БСП за България, чрез адв. Баташки /разноски в размер на 4000 лева/. 3. Обсъждане на искане за информация от ОД на МВР Пазарджик;

№ 193 / 20.05.2020

ОТНОСНО : Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, по Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г. подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”; по Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”.

№ 192 / 15.05.2020

ОТНОСНО : Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, по Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г. подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, по Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”, по Жалба вх. № 329/14.05.2020 г. от Местна Коалиция “БСП за България”

№ 191 / 05.03.2020

ОТНОСНО : Взимане на решение, на основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев

№ 190 / 07.01.2020

ОТНОСНО : Разглеждане и произнасяне по Заявление вх. № 301 от 06.01.2020 г., подадено от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. Разглеждане и произнасяне по Искане с вх. № 303/07.01.2020 г. МК „БСП за България”. Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 304/07.01.2020 г. от Емил Ценов Георгиев, председател на ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ”

№ 189 / 30.12.2019

ОТНОСНО : Вземане на Решение по чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник.

№ 188 / 05.11.2019

ОТНОСНО : Взимане на Решение за обявяване за избран на общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” /ПП ”ГЕРБ”, Партия „ВМРО – БНД”, ПП „НФСБ”/.

№ 187 / 04.11.2019

ОТНОСНО : Вземане Решение за приключване на работата на Изчислителен пункт при ОИК-Септември.

№ 186 / 03.11.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СИМЕОНОВЕЦ

№ 185 / 03.11.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОВАЧЕВО

№ 184 / 03.11.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИНОГРАДЕЦ

№ 183 / 03.11.2019

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВАРВАРА

№ 182 / 03.11.2019

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на Община Септември на втори тур на изборите за общински съветници и за кметове

№ 181 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Заличаване на застъпници на кандидатски листи за общински съветници и кметове, регистрирани от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 180 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство Варвара регистрирана от ИК за Николай Борисов Николов във втори тур на изборите за кметове на 03 ноември 2019г.

№ 179 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Заличаване на застъпници на кандидатска листа за общински съветници и кметове, регистрирана от Местна коалиция ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ /ПП ”ГЕРБ”, Партия ”ВМРО-БНД”, ПП „НФСБ”/ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. и Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кметове на кметства Варвара, Ковачево, Виноградец и Симеоновец, регистрирана от Местна коалиция ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ /ПП ”ГЕРБ”, Партия ”ВМРО-БНД”, ПП „НФСБ”/ във втори тур на изборите за кметове на 03 ноември 2019г.

Календар

Решения

  • № 296 / 24.08.2023

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Септември следващия в листата на Коалиция „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”

  • № 248 / 18.08.2021

    относно: Вземане на решение за изпращане на ЦИК доказателство, че Решение № 246/08.02.2021 г. на ОИК Септември е влязло в сила

  • № 247 / 12.04.2021

    относно: Обявяване за избран за общински съветник в Община Септември следващия в листата на Местна коалиция „БСП за България”

всички решения