03.03.2020

Съобщение

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на 05.03.2020 г., четвъртък, от 18:00 часа в сградата на Община Септември, II етаж, 7 стая.

Председател ОИК Септември.

06.01.2020

Съобщение

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на 07.01.2020 г., вторник, от 17:00 часа в сградата на Община Септември, II етаж, 7 стая.

Председател ОИК Септември.

06.11.2019

Съобщение

ОИК Септември публикува списък А и списък Б за класиране на кандидатите в кандидатските листи на партиите и коалициите, които имат представители в Общински съвет Септември, според броя на преференциите и подреждането на кандидатските листи.

Спрвка за класиране на кандидатите в кандидатските листи за общински съветници

04.11.2019

Заседание на ОИК

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 05.11.2019 г. /вторник/ от 17:00 ч.

03.11.2019

Съобщение

Избирателна активност към 20 часа

31.10.2019

Заседание на ОИК

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 01.11.2019 г. /петък/ от 17:00 ч.

29.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 30.10.2019 г. /сряда/ от 17:00 ч.

23.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 24.10.2019 г. /четвъртък/ от 17:00 ч.

21.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 22.10.2019 г. /вторникк/ от 16:00 ч.

17.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 18.10.2019 г. /петък/ от 17:00 ч.

14.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 15.10.2019 г. /вторник/ от 17:00.

13.10.2019

Съобщение

ОИК Септември насрочва обучение на членовете на СИК на територията на Община Септември, което ще се проведе на 22.10.2019 г. /вторник/ от 18:00 часа в сградата на Младежкия дом в гр. Септември.

13.10.2019

Съобщение

На 16.10.2019 г. от 10:00ч. в заседателната зала на Общински съвет Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. "България" № 2 ще се проведе обучение на ОИК на територията на Пазарджишка област, на което са поканени представители на областната и общинските администрации, на "Информационно обслужване" АД, на ТЗ "ГРАО", на МВР и на служба "Пожарна и аварийна безопастност", както и всички ангажирани с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

12.10.2019

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 13.10.2019 г. от 15:00 часа.

10.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 11.10.2019 г. /петък/ от 17:00.

10.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо с изх. № МИ-15-697 от 05.10.2019 г. на основание Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. и протоколно решение на ЦИК, публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Общински съветници

Кмет на община

Кмет на кметство Бошуля

Кмет на кметство Варвара

Кмет на кметство Ветрен дол

Кмет на кметство Ветрен

Кмет на кметство Виноградец

Кмет на кметство Злокучене

Кмет на кметство Карабунар

Кмет на кметство Ковачево

Кмет на кметство Лозен

Кмет на кметство Семчиново

Кмет на кметство Симеоновец

08.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 09.10.2019 г. /сряда/ от 17:00 часа.

06.10.2019

Представяне на упълномощени представители в ОИК

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискванията за техния брой.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

06.10.2019

Регистриране на застъпници в ОИК

Застъпници се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. чрез заявление по образец - Приложение № 73-МИ от изборните книжа.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр подписано от лицата, посочени по-горе и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), както и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници, без да надвишават общият им брой.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрираните. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

28.09.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 29.09.2019 г. /неделя/ от 15.00 часа.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 191 / 05.03.2020

  относно: Взимане на решение, на основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев

 • № 190 / 07.01.2020

  относно: Разглеждане и произнасяне по Заявление вх. № 301 от 06.01.2020 г., подадено от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. Разглеждане и произнасяне по Искане с вх. № 303/07.01.2020 г. МК „БСП за България”. Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 304/07.01.2020 г. от Емил Ценов Георгиев, председател на ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ”

 • № 189 / 30.12.2019

  относно: Вземане на Решение по чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник.

всички решения