19.05.2020

Съобщение

ОИК Септември ще проведе извънредно заседание на 20.05.2020 г.,петък, от 17:30 часа в сградата на Община Септември, II етаж, 7 стая.

Председател ОИК Септември.

14.05.2020

Съобщение

ОИК Септември ще проведе извънредно заседание на 15.05.2020 г.,петък, от 17:30 часа в сградата на Община Септември, II етаж, 7 стая.

Председател ОИК Септември.

03.03.2020

Съобщение

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на 05.03.2020 г., четвъртък, от 18:00 часа в сградата на Община Септември, II етаж, 7 стая.

Председател ОИК Септември.

06.01.2020

Съобщение

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на 07.01.2020 г., вторник, от 17:00 часа в сградата на Община Септември, II етаж, 7 стая.

Председател ОИК Септември.

06.11.2019

Съобщение

ОИК Септември публикува списък А и списък Б за класиране на кандидатите в кандидатските листи на партиите и коалициите, които имат представители в Общински съвет Септември, според броя на преференциите и подреждането на кандидатските листи.

Спрвка за класиране на кандидатите в кандидатските листи за общински съветници

04.11.2019

Заседание на ОИК

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 05.11.2019 г. /вторник/ от 17:00 ч.

03.11.2019

Съобщение

Избирателна активност към 20 часа

31.10.2019

Заседание на ОИК

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 01.11.2019 г. /петък/ от 17:00 ч.

29.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 30.10.2019 г. /сряда/ от 17:00 ч.

23.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 24.10.2019 г. /четвъртък/ от 17:00 ч.

21.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 22.10.2019 г. /вторникк/ от 16:00 ч.

17.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 18.10.2019 г. /петък/ от 17:00 ч.

14.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 15.10.2019 г. /вторник/ от 17:00.

13.10.2019

Съобщение

ОИК Септември насрочва обучение на членовете на СИК на територията на Община Септември, което ще се проведе на 22.10.2019 г. /вторник/ от 18:00 часа в сградата на Младежкия дом в гр. Септември.

13.10.2019

Съобщение

На 16.10.2019 г. от 10:00ч. в заседателната зала на Общински съвет Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. "България" № 2 ще се проведе обучение на ОИК на територията на Пазарджишка област, на което са поканени представители на областната и общинските администрации, на "Информационно обслужване" АД, на ТЗ "ГРАО", на МВР и на служба "Пожарна и аварийна безопастност", както и всички ангажирани с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

12.10.2019

Съобщение

ОИК Септември ще проведе заседание на 13.10.2019 г. от 15:00 часа.

10.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 11.10.2019 г. /петък/ от 17:00.

10.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо с изх. № МИ-15-697 от 05.10.2019 г. на основание Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. и протоколно решение на ЦИК, публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Общински съветници

Кмет на община

Кмет на кметство Бошуля

Кмет на кметство Варвара

Кмет на кметство Ветрен дол

Кмет на кметство Ветрен

Кмет на кметство Виноградец

Кмет на кметство Злокучене

Кмет на кметство Карабунар

Кмет на кметство Ковачево

Кмет на кметство Лозен

Кмет на кметство Семчиново

Кмет на кметство Симеоновец

08.10.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 09.10.2019 г. /сряда/ от 17:00 часа.

06.10.2019

Представяне на упълномощени представители в ОИК

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискванията за техния брой.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 193 / 20.05.2020

  относно: Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, по Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г. подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”; по Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”.

 • № 192 / 15.05.2020

  относно: Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 321 от 27.04.2020 г., подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, по Сигнал с вх. № 326/07.05.2020 г. подаден от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”, по Искане вх. № 327/07.05.2020 г. подаден от Местна Коалиция “БСП за България”, по Жалба вх. № 329/14.05.2020 г. от Местна Коалиция “БСП за България”

 • № 191 / 05.03.2020

  относно: Взимане на решение, на основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев

всички решения