25.09.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 26.09.2019 г. /четвъртък/ от 17:00 часа.

24.09.2019

Заседание

 

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 24.09.2019 г. /вторник/ от 17:00 часа.

19.09.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава:

1) Поредността на номерата на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи ще се определят съгласно поредността на регистрацията им в ЦИК по входящ регистър на партии (Приложение № 41-МИ) и съответно входящия регистър на коалиции (Приложение № 42-МИ);

2) Поредността на номерата на местни коалиции, регистрирали кандидатски листи и на независими кандитати, издигнати от инициативни комитети, ще се определят съгласно поредността на регистрацията им в ОИК по входящ регистър на местните коалиции (Приложение № 49-МИ) и съответно входящия регистър на инициативни комитети (Приложение № 56-МИ).

19.09.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 22.09.2019 г. /неделя/ от 17:30.

16.09.2019

Съобщение

ОИК Септември съобщава, че ще проведе редовно заседание на 18.09.2019 г. /сряда/ от 17:00.

16.09.2019

Съобщение

Приемането на документи в ОИК-Септември за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Септември, започва от 9:00 ч. на 17 септември (вторник) 2019 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Септември е 17:00 ч. на  24 септември (вторник) 2019 г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК-Септември, находящ се на адрес: гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски” № 37 А в сградата на Община Септември, 2-ри етаж.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9:00 до 17:00 ч.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК - вариант 11.09.2019 exel

16.09.2019

Съобщение

В съответствие с решение №1080 – МИ/12.09.2019г. на ЦИК за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

І. Застъпници

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заявление за регистрация на застъпници, по образец (Приложение № 73-МИ) и предложение за заместващи застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа, се подава до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. в ОИК Септември.

 Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур при спазване на изискванията на решение №1080 – МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

ІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът на представителите се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на ОИК Септември  от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване на изискванията на т.22 от решение №1080 – МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

11.09.2019

Заседание на ОИК Септември

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на 12.09.2019 г., петък, от 17:30 часа при следния проект на дневен ред"

 1. Взимане на решения за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети по заявления, подадени до 17:00 часа на 12.09.2019 г.
 2. Взимане на решение за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 6 – МИ от 09.09.2019 г. на ОИК Септември.
 3. Взимане на Решение за определяне на броя на членовете в избирателните секции.
 4. Други.
10.09.2019

Приемане на документи за регистрация

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕПТЕМВРИ

ОБЯВЯВА, ЧЕ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 12.09.2019 г./ЧЕТВЪРТЪК/ ДО 16.09.2019 г./ПОНЕДЕЛНИК/ С РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 9:00 ДО 17:00 ЧАСА.

04.09.2019

ОИК Септември ще проведе редовно заседание на 09.09.2019 г.

04.09.2019

Встъпване в правомощия

ОИК Септември уведомява избирателите, че встъпва в правомощията си считано от 04. 09. 2019 г.

Първото заседание на ОИК Септември ще се проведе на 04.09.2019 г.

Работното време на ОИК Септември е от понеделник до петък от 09:00 часа до 17:00.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 191 / 05.03.2020

  относно: Взимане на решение, на основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев

 • № 190 / 07.01.2020

  относно: Разглеждане и произнасяне по Заявление вх. № 301 от 06.01.2020 г., подадено от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. Разглеждане и произнасяне по Искане с вх. № 303/07.01.2020 г. МК „БСП за България”. Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 304/07.01.2020 г. от Емил Ценов Георгиев, председател на ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ”

 • № 189 / 30.12.2019

  относно: Вземане на Решение по чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник.

всички решения