Общинска избирателна комисия Септември


РЕШЕНИЕ
№ 172
Септември, 30.10.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 199/23.10.2019 г. от Димитър Методиев Деянов в качеството му на кандидат за кмет на село Варвара за спазване на действащата нормативна уредба и за нарушения на ИК.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. СЕПТЕМВРИ

Град Септември,  ул."Александър Стамболийски" № 37А

GSM:0888587505 email: [email protected]

 

РЕШЕНИЕ 172-МИ/30.10.2019 г.

от заседание на ОИК гр. Септември

 

 

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 199/23.10.2019 г. от Димитър Методиев Деянов в качеството му на кандидат за кмет на село Варвара за спазване на действащата нормативна уредба и за нарушения на ИК.

 

В ОИК е постъпила жалба с вх. № 199/23.10.2019 г. от Димитър Методиев Деянов в качеството му на кандидат за кмет на село Варвара за спазване на действащата нормативна уредба и за нарушения на ИК. Жалбата има характер на сигнал.

Твърди се следното: На 23.10.2019г в 10.40 ч на улица „Трета” авторът на сигнала е видял работници, които, според него, са назначени по чл.9 от ЗСП (очевидно се има предвид разпоредбата на чл.9 от ППЗСП) към Кметство Варвара. Работниците са разговаряли с инж.Явор Митев, който им е искал обяснения защо разлепят предизборни плакати, след като са ангажирани само с дейности, свързани с Общината. Плакатите, които тези работници лепяли, били на кандидата за кмета на кметство Варвара Николай Николов.

В обясненията си тези работници са се оправдали, че изпълняват нареждане на кмета Николай Николов. Имената на лицата, разлепващи плакатите, са: Мария Венциславова Николова и Васка Асенова Топалова.

Посочени са свидетели на случката: господин Николай Николов, Йордан Кръстев и съседи.

Иска се ОИК Септември да провери случая и авторът на сигнала да бъде уведомен за резултата от проверката.

Прилага се снимка.

За изясняване на фактическата обстановка ОИК Септемри изпрати искане за информация по случая с писмо изх. № 210/25.10.2019 г. до Димитър Деянов и писмо с изх. № 211/25.10.2019 г. до ВРИД Кмет, на Община Септември относно графика на лицата, които на 23.10.2019 г в 10.40 ч са работили по реда на чл.9 от ЗСП.

Постъпило е писмо с вх. № 213/25.10.2019 г. от ВРИД Кмет, на Община Септември с приложен график на лицата, полагащи общественополезен труд за периода от 14.10.2019 г. до 31.10.2019 г. От графика е видно, че посочените в Жалбата лица Мария Венциславова Николова и Васка Асенова Топалова са включени в графика и на посочените дата и час са били задължени да полагат общественополезен труд.

Постъпило е писмо с вх. № 241/30.10.2019 г. от Димитър Методиев Деянов, с което е конкретизирано, че според подателя на жалбата, нарушителят е кандидатът за кмет на кметство Варвара Николай Николов, както и използването на публичен ресурс в предизборната кампания (хора, на които се плаща с публични средства). Към писмото е приложена декларация от Явор Георгиев Митев – очевидец на инцидента.

 

Съгласно чл. 168, ал. 3 от ИК ,,Във връзка с предизборната кампания се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс’’.

Съгласно разпоредбата на § 1, т. 18 от ДР на ИК: „Публичен административен ресурс" са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи - държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, и държавните и общинските предприятия както и трудът на служителите в администрацията”.

От доказателствата приложени към подадената жалба, както и от допълнително постъпилите такива с писмо № 213/25.10.2019 г. от ВРИД Кмет, на Община Септември и с писмо с вх. № 241/30.10.2019 г. от Димитър Методиев Деянов се установява по безспорен начин, че на посочените от жалбоподателя дата и час, лицата Маря Венциславова Николова и Васка Асенова Топалова са лепили предизборни плакати на кандидата за кмет на кметство Варвара Николай Николов. По безспорен начин се установява освен това, че същите за конкретния ден и час са включени в графика на лицата от село Варвара, които са задължени да полагат обществено полезен труд за срок от 14 дни, по 4 часа дневно за месец октомври – от 14.10.2019 г. до 31.10.2019 г. От приложената декларация е видно, че извършването на тази дейност им е било наредено от кандидатът за кмет на кметство Варвара Николай Николов.

Безспорно е, че на лицата, получаващи месечни помощи по реда на чл.9 от ППЗСП, и които са задължени да полагат обществено полезен труд, се заплаща с бюджетни средства по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ИК.

С оглед изложеното както и основани на чл. 88 от ИК във връзка с чл. 168 ал.3 от ИК, ОИК Септември

 

РЕШИ:

 

Установява нарушение на разпоредбата на чл. 168 ал.3 от ИК.

 

След проведеното гласуване осем от членовете на комисията гласуваха с ДА за осъществено нарушение, а 5 от членовете гласуваха с НЕ. ОИК Септември констатира, че не е налице кворум за взимане на решение, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. Второ от ИК.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок, считано от обявяването му .

 

Препис от решението да се изложи на информационното табло и на интернет страницата на  Общинска избирателна комисия - Септември.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мануел Христов Манчев

 

 

СЕКРЕТАР: Васил Стефанов Мезов

Председател: Мануел Христов Манчев

Секретар: Васил Стефанов Мезов

* Публикувано на 30.10.2019 в 19:32 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 191 / 05.03.2020

  относно: Взимане на решение, на основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Септември Марин Василев Рачев

 • № 190 / 07.01.2020

  относно: Разглеждане и произнасяне по Заявление вх. № 301 от 06.01.2020 г., подадено от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. Разглеждане и произнасяне по Искане с вх. № 303/07.01.2020 г. МК „БСП за България”. Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 304/07.01.2020 г. от Емил Ценов Георгиев, председател на ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ”

 • № 189 / 30.12.2019

  относно: Вземане на Решение по чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник.

всички решения