Общинска избирателна комисия Септември


РЕШЕНИЕ
№ 175
Септември, 01.11.2019

ОТНОСНО: Допълване диспозитива на Решения на ОИК Септември за определяне резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. СЕПТЕМВРИ

Град Септември,  ул."Александър Стамболийски" № 37А

GSM:0888587505 email: [email protected]

 

РЕШЕНИЕ 175-МИ/01.11.2019 г.

от заседание на ОИК гр. Септември

 

ОТНОСНО: Допълване диспозитива на Решения на ОИК Септември за определяне резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

 

По повод писмо на ЦИК с вх. №236/31.10.2019 г. и на основание чл.459, ал.1 от Изборния кодекс, ОИК Септември,

 

Р Е Ш И:

 

Допълва диспозитива на Решения №155‑МИ/28.10.2019 г.,  №156‑МИ/28.10.2019 г., №157‑МИ/28.10.2019 г., №158‑МИ/28.10.2019 г., №159‑МИ/28.10.2019 г., №160‑МИ/28.10.2019 г., №161‑МИ/28.10.2019 г., №162‑МИ/28.10.2019 г., №163‑МИ/28.10.2019 г., №164‑МИ/28.10.2019 г., №165‑МИ/28.10.2019 г., №166‑МИ/28.10.2019 г., №167‑МИ/28.10.2019 г., със следния текст:

 

 „Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд Пазарджик по реда на чл. 459 от ИК.“

 

Препис от решението да се изложи на информационното табло и на интернет страницата на  Общинска избирателна комисия - Септември.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мануел Христов Манчев

 

 

СЕКРЕТАР  Васил Стефанов Мезов

 

Председател: Мануел Христов Манчев

Секретар: Васил Стефанов Мезов

* Публикувано на 01.11.2019 в 19:45 часа

Свързани решения:

155/28.10.2019

156/28.10.2019

157/28.10.2019

158/28.10.2019

159/28.10.2019

160/28.10.2019

161/28.10.2019

162/28.10.2019

163/28.10.2019

164/28.10.2019

165/28.10.2019

166/28.10.2019

167/28.10.2019

Календар

Решения

  • № 190 / 07.01.2020

    относно: Разглеждане и произнасяне по Заявление вх. № 301 от 06.01.2020 г., подадено от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. Разглеждане и произнасяне по Искане с вх. № 303/07.01.2020 г. МК „БСП за България”. Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 304/07.01.2020 г. от Емил Ценов Георгиев, председател на ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ”

  • № 189 / 30.12.2019

    относно: Вземане на Решение по чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник.

  • № 188 / 05.11.2019

    относно: Взимане на Решение за обявяване за избран на общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” /ПП ”ГЕРБ”, Партия „ВМРО – БНД”, ПП „НФСБ”/.

всички решения