Общинска избирателна комисия Септември


РЕШЕНИЕ
№ 180
Септември, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство Варвара регистрирана от ИК за Николай Борисов Николов във втори тур на изборите за кметове на 03 ноември 2019г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. СЕПТЕМВРИ

Град Септември,  ул."Александър Стамболийски" № 37А

GSM:0888587505 email: [email protected]

 

РЕШЕНИЕ 180-МИ/02.11.2019 г.

от заседание на ОИК гр. Септември

 

 

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство Варвара регистрирана от ИК за Николай Борисов Николов във втори тур на изборите за кметове на 03 ноември 2019г.

 

 

Постъпило е заявления с вх. № 257 от 01.11.2019 г. от ИК за Николай Борисов Николов с което се иска регистрация на 2 (два) броя застъпници за втори тур на изборите за кмет на кметство Варвара.

 

ОИК-Септември, като съобрази, че са налице особените изисквания на закона и на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка с чл. 118, ал. 1 и ал.2 и във връзка чл.117, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, с единодушие на всички присъстващи членове,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Регистрира застъпници за втори тур на изборите за кмет на кметство Варвара от ИК за Николай Борисов Николов в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., както следва:

 

Име презиме фамилия

кмет на кметство

       1.

Стоян Йорданов Грозданов

Варвара

2.

Димитър Спасов Павлов

Варвара

 

 

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок, считано от обявяването му .

 

Препис от решението да се изложи на информационното табло и на интернет страницата на  Общинска избирателна комисия - Септември.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мануел Христов Манчев

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ  Васил Стефанов Мезов

Председател: Мануел Христов Манчев

Секретар: Васил Стефанов Мезов

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:04 часа

Календар

Решения

  • № 190 / 07.01.2020

    относно: Разглеждане и произнасяне по Заявление вх. № 301 от 06.01.2020 г., подадено от Инициативен комитет „Да спасим Община Септември”. Разглеждане и произнасяне по Искане с вх. № 303/07.01.2020 г. МК „БСП за България”. Разглеждане и произнасяне по Сигнал вх. № 304/07.01.2020 г. от Емил Ценов Георгиев, председател на ПП „ПК ЕКОГЛАСНОСТ”

  • № 189 / 30.12.2019

    относно: Вземане на Решение по чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА във връзка с предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник.

  • № 188 / 05.11.2019

    относно: Взимане на Решение за обявяване за избран на общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” /ПП ”ГЕРБ”, Партия „ВМРО – БНД”, ПП „НФСБ”/.

всички решения